Czym jest homeopatia?

Czym jest homeopatia?

Homeopatia jest metodą leczniczą opartą na zasadzie podobieństwa zgodnie z którą substancje podane w dużych dawkach wywołują określone objawy u osób zdrowych, natomiast podane w małych dawkach mogą wyleczyć podobne objawy chorobowe występujące u osób chorych.

Jest to terapia, która uwzględnia odmienny dla każdego organizmu sposób reakcji na chorobę.
Leki homeopatyczne są naturalne, produkowane są z substancji pochodzenia roślinnego, zwierzęcego lub mineralnego.
Pole działania homeopatii jest bardzo szerokie. Homeopatia jest z powodzeniem stosowana zarówno w chorobach ostrych jak i przewlekłych.
Należy jednak pamiętać, że homeopatia jest tylko jedną z metod terapii. Nie stosuje się jej w leczeniu nowotworów jako podstawowego leczenia, ani nie zastąpi interwencji chirurgicznej w przypadku zapalenia wyrostka czy złamania nogi.

Nie pomoże też, gdy organizm utracił możliwość reakcji i nie daje sprowokować się do walki z chorobą.
Od 20 lat zajmuję się homeopatią. Opieram się na wiedzy zdobytej na licznych kursach organizowanych przez firmy BOIRON, DHU, HEEL oraz własnych doświadczeniach.

Metoda sprawdza się zwłaszcza u dzieci cierpiących na nawracające infekcje dróg oddechowych i alergie. Jeżeli odpowiedź organizmu na to leczenie nie daje oczekiwanych rezultatów, wówczas stosuję leki konwencjonalne.