Autyzm – terapia CASE

Autyzm – terapia CASE

CEASE (Complete Elimination of Autistic Spectrum Expression) jest terapią opracowaną przez holenderskiego lekarza oraz homeopatę Tinusa Smitsa. Stworzona została głównie z myślą o pacjentach autystycznych, choć z czasem jej zastosowanie stało się dużo szersze. CEASE opiera się na założeniu, iż autyzm jest spowodowany nagromadzeniem toksyn (stresorów) w korze mózgowej. Do czynników będących stresorami można zaliczyć między innymi:

  • substancje z osłabionych, martwych lub podzielonych wirusów lub toksyn i innych dodatków, jak choćby fosforan aluminium, tlenek aluminium, neomycyna, związki rtęci, 2-fenoksyetanol, białko kurze)
  • metale ciężkie
  • leki przyjmowane przez pacjenta lub jego mamę w ciąży
  • infekcje bakteryjne lub wirusowe

Nagromadzenie wyżej wymienionych stresorów może prowadzić do osłabienia ogólnej odporności oraz zaburzeń neurologicznych, co przejawia się w różnego rodzaju problemach zdrowotnych. Akumulacja toksyn u osób podatnych może powodować problemy rozwojowe oraz behawioralne.

CEASE jest terapią izopatyczną, będącą formą homeopatii. Preparaty izopatyczne tworzone są zgodnie z homeopatyczną zasadą rozcieńczenia oraz dynamizacji. Izopatia polega na tworzeniu substancji leczniczej z dokładnie tej samej substancji, która wywołała chorobę (np. aluminium, rtęć, antybiotyk, czy każdy inny lek).

Odtruwanie organizmu przy wykorzystaniu metody CEASE poprzedzone jest dogłębnym wywiadem po to, aby określić która z toksyn wywołała objawy u pacjenta. Często jest tak, że więcej niż jedna substancja jest za to odpowiedzialna, co oznacza, iż proces odtruwania będzie prowadzony etapami. W terapii CEASE wykorzystuje się odtrutki izopatyczne w rosnących potencjach, kolejno: 30c, 200c, 1M, 10M. Założenie jest takie, że każda potencja podawana jest dwa razy w tygodniu (np. poniedziałek i czwartek) przez dwa tygodnie. Jeśli nie ma reakcji (np. gorączka, wysypka, zmiany zachowania, itp.) wtedy następuje przejście do kolejnej, wyższej potencji. Dodatkowo podczas terapii CEASE podawany jest wskazany lek homeopatyczny, dobrany całościowo na podstawie indywidualnych symptomów. Najczęściej jest to tzw. „lek sobotni“, gdyż podawany jest raz w tygodniu).

Lek sobotni dobierany jest na podstawie dokładnego wywiadu homeopatycznego , który bierze pod uwagę objawy psychiczne dziecka, sposób reagowania i całą historię choroby.

Przed rozpoczęciem terapii zawsze stosuję kurację naprawczą jelit , likwiduję dysbiozę i poprawiam pracę narządów, które są odpowiedzialne za odtruwanie, czyli wątroba i nerki.

Doskonale sprawdza się na tym etapie metoda Aktywnego Odżywiania Komórkowego która umożliwia zarówno oczyszczanie komórek z toksyn jak i dobranie właściwych, naturalnych suplementów (więcej na ten temat w zakładce Aktywne Odżywianie Komórkowe).

Długość terapii jest sprawą bardzo indywidualną. Każdy przypadek jest inny, począwszy od ilości toksyn, a skończywszy na odporności organizmu i jego zdolności do oczyszczania. Konsultacje zazwyczaj odbywają się co około 6-8 tygodni, w razie potrzeby częściej.

Należy również wprowadzić dietę 3x bez czyli bez nabiału, pszenicy (a nawet glutenu) i cukru. Każdy rodzic otrzymuje u mnie e-book z podstawowymi zaleceniami na ten temat.

Idealne jest wprowadzenie diety na podstawie badań na nietolerancje pokarmowe IgG i uzupełnienie flory bakteryjnej jelit na podstawie badania stolca w tym kierunku. Badania te wykonują specjalistyczne laboratoria.

W całym procesie bardzo istotna jest dokładna obserwacja wszelkich zmian zdrowotnych (fizycznych, psychicznych, emocjonalnych). Pozwala to określić skuteczność działań terapeutycznych oraz określić dalszy plan działania.

Moje dotychczasowe doświadczenia u wielu pacjentów właściwie stosujących CEASE wskazują na skuteczność tej metody. Opisy przypadków samego Tinusa Smitsa jak i jego następców nie pozostawiają wątpliwości co do korzyści.