Autyzm – terapia CASE

Autyzm – terapia CASE

CEASE (Complete Elimination of Autistic Spectrum Expression) jest terapią opracowaną przez holenderskiego lekarza oraz homeopatę Tinusa Smitsa. Stworzona została głównie z myślą o pacjentach autystycznych, choć z czasem jej zastosowanie stało się dużo szersze. CEASE opiera się na założeniu, iż autyzm jest spowodowany nagromadzeniem toksyn (stresorów) w korze mózgowej. Do czynników będących stresorami można zaliczyć między innymi:

  • szczepionki (które składają się z osłabionych, martwych lub podzielonych wirusów lub toksyn i innych dodatków, jak choćby fosforan aluminium, tlenek aluminium, neomycyna, związki rtęci, 2-fenoksyetanol, białko kurze)
  • metale ciężkie
  • leki przyjmowane przez pacjenta lub jego rodziców
  • infekcje bakteryjne lub wirusowe

Nagromadzenie wyżej wymienionych stresorów może prowadzić do osłabienia ogólnej odporności oraz zaburzeń neurologicznych, co przejawia się w różnego rodzaju problemach zdrowotnych. Akumulacja toksyn u osób podatnych może powodować problemy rozwojowe oraz behawioralne.

CEASE jest terapią izopatyczną, będącą formą homeopatii. Preparaty izopatyczne tworzone są zgodnie z homeopatyczną zasadą rozcieńczenia oraz dynamizacji. Izopatia polega na tworzeniu substancji leczniczej z dokładnie tej samej substancji, która wywołała chorobę (np. aluminium, rtęć, konkretna szczepionka, itp.).

Odtruwanie organizmu przy wykorzystaniu metody CEASE poprzedzone jest dogłębnym wywiadem po to, aby określić która z toksyn wywołała objawy u pacjenta. Często jest tak, że więcej niż jedna substancja jest za to odpowiedzialna, co oznacza, iż proces odtruwania będzie prowadzony etapami. W terapii CEASE wykorzystuje się odtrutki izopatyczne w rosnących potencjach, kolejno: 30c, 200c, 1M, 10M. Założenie jest takie, że każda potencja podawana jest dwa razy w tygodniu (np. poniedziałek i czwartek) przez dwa tygodnie. Jeśli nie ma reakcji (np. gorączka, wysypka, zmiany zachowania, itp.) wtedy następuje przejście do kolejnej, wyższej potencji. Dodatkowo podczas terapii CEASE podawany jest wskazany lek homeopatyczny, dobrany całościowo na podstawie indywidualnych symptomów. Najczęściej jest to tzw. „lek sobotni“, gdyż podawany jest raz w tygodniu. Oprócz preparatów izopatycznych i homeopatycznych dobierana jest suplementacja, będąca szczególnie przydatna podczas odtruwania organizmu (np. cynk, buforowana witamina C, witamina C rozpuszczalna w tłuszczach czyli askorbyl palmitate, oleje rybne, magnez).

Długość terapii jest sprawą bardzo indywidualną. Każdy przypadek jest inny, począwszy od ilości toksyn, a skończywszy na odporności organizmu i jego zdolności do oczyszczania. Konsultacje zazwyczaj odbywają się co około 6-8 tygodni, w razie potrzeby częściej.

W całym procesie bardzo istotna jest dokładna obserwacja wszelkich zmian zdrowotnych (fizycznych, psychicznych, emocjonalnych). Pozwala to określić skuteczność działań terapeutycznych oraz określić dalszy plan działania.

Dotychczasowe doświadczenia wielu homeopatów właściwie stosujących CEASE wskazują na skuteczność tej metody. Opisy przypadków samego Tinusa Smitsa jak i jego następców nie pozostawiają wątpliwości co do korzyści.